Disclaimer

Disclaimer

De website www.getupbenelux.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Get Up Benelux B.V. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Get up Benelux B.V. De inhoud van deze website en andere uitingen van Get Up Benelux B.V. op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Get Up Benelux B.V. wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Get Up Benelux B.V. behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Specifieke productinformatie vermeld op de website www.getupbenelux.com wordt (o.a.) gegenereerd uit artikel-, product, en/of prijsgegevens van derden en/of leveranciers. Externe partijen zijn verantwoordelijk voor verstrekte product-, artikel- en prijsinformatie zoals weergegeven op onze website. Aan genoemde informatie en/of gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Get Up Benelux B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper-)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Get Up Benelux B.V., welke geen eigendom zijn van Get Up Benelux B.V.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Get Up Benelux B.V. Hoewel wij selectief en nauwkeurig te werk gaan ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan Get Up Benelux B.V. niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Get Up Benelux B.V. worden geëxploiteerd en/of onderhouden, wordt afgewezen.

Voor eventuele vragen of opmerkingen is Get Up Benelux van ma t/m vrij van 08.30-17.00 uur bereikbaar via 0578 – 66 16 14 of per mail.